Quy định và hình thức thanh toán

  • Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện.
  • Chi phí mua, bán sản phẩm được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do người bán cung cấp. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, người bán sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.
  • Chi tiết thanh toán xem tại đây

Bình luận

YÊU CẦU CHUYÊN GIA GỌI ĐIỆN TƯ VẤN