điều trị cao huyết áp

Điều trị cao huyết áp hiệu quả

Điều trị cao huyết áp theo Y Học Hiện Đại          Cao huyết áp: theo WHO là khi Huyết áp tâm thu > 140 mmHg và Huyết áp tâm trương > 90 mmHg.Giai đoạn của cao huyết ápPhân loại Huyết áp tâm thu (mmHg) Huyết áp tâm trương(mmHg)Huyết...

Xem tiếp...
hotline tư vấn pqa